Pomagamy dostarczać Twoją wiedzę innym

Systemy edukacyjne i szkoleniowe dla instytucji publicznych i przedsiębiorstw

POZNAJ NOWE TECHNOLOGIE EDUKACJI

KIM JESTEŚMY...

 

 

Framica wraz ze swoimi parterami: brytyjską Imagineear i polskim Eduserwis dysponuje wieloletnim doświadczeniem w budowie, wdrażaniu i obsłudze złożonych narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych w muzeach, atrakcjach turystycznych i sportowych oraz przedsiębiorstwach.

 

Wspólnie rozwijamy produkty, które mają na celu zwiększenie dostępności materiałów edukacyjnych i efektywności ich odbioru, zarówno w Internecie, jak i samej przestrzeni wystawowej, czy hali produkcyjnej.

 

Łączymy technologie, takie jak audioprzewodniki, tablety i smartphony, z rozwiązaniami informatycznymi, pozwalającymi na tworzenie, zarządzenie i dystrybucję treści z uwzględnieniem wymiany informacji: edukator – uczestnik lekcji; rodzic – dziecko; zwiedzający – zwiedzający; instytucja – użytkownik.

 

Bierzemy przy tym pod uwagę specyfikę działalności samej instytucji, ograniczenia operacyjne zespołów edukacyjnych i szkoleniowych, bariery technologiczne, czas i koszty tworzenia, wymiany oraz utrzymania treści, a także rzeczywiste zachowania i oczekiwania docelowych odbiorców.

 

CO ROBIMY...

 

 

Dynamiczny rozwój technologii umożliwia edukatorom przekazywanie swojej wiedzy w nowoczesny i fascynujący sposób. Framica dostarcza narzędzia, które łączą świat rzeczywisty z wirtualnym,  skutecznie wspierają działania w obszarze nauczania w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach.

DOSTARCZAMY:

Multimedialny przewodnik MPti i MPi

to interaktywny system zwiedzania wystaw, oprowadzenia po przedsiębiorstwie i szkolenia pracowników. Urządzenie może być wykorzystywane przez indywidualnych gości, a także zorganizowane grupy z edukatorem.

Pasaż Wiedzy

to cyfrowe repozytorium z inteligentną wyszukiwarką, która pomaga instytucjom i przedsiębiorstwom gromadzić i porządkować wiedzę z zakresu swojej działalności w Internecie.

Edumatic

to informatyczne narzędzie wspomagające pracę działów szkoleniowych i edukacyjnych w procesie tworzenia oraz realizacji kursów i warsztatów. Pomaga w przygotowaniu pakietów edukacyjnych dla uczniów i dorosłych. Edumatic może również zostać wykorzystany do weryfikacji wiedzy i umiejętności pracowników oraz przeprowadzaniu wewnętrznych szkoleń instytucji.

EduExe

jest mobilną platformą edukacyjną przeznaczoną do tworzenia, zarządzania i dostarczania interaktywnych szkoleń pracowników i multimedialnych lekcji dla rodzin i klas szkolnych. Narzędzia pozwala na realizację zadań edukacyjnych w otwartych przestrzeniach i halach produkcyjnych, z dala od dobrze znanych salek konferencyjnych z projektorem.

 

DLA KOGO?

 

MUZEA

UNIWERSYTETY

SZKOLENIA

WYCIECZKI

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z: